Program GLAVNA KNJIGA
 

Programski paket Glavna knjiga za mala in srednja podjetja omogoča vse potrebne podatke in postopke za evidentiranje in kontrolo podatkov, kot jih predpisuje sedaj veljavni zakonski sistem vodenja poslovnih knjig za podjetja.

Istočasno omogoča dostop do podatkov v taki obliki, kot jih potrebujemo za posamezne obračune poslovanja - ugotavljanje poslovnega uspeha.

V tej programski rešitvi so zajete tri funkcije knjigovodstva, in sicer:

  • glavna knjiga (sintetika in analitika),
  • saldakonti in
  • evidenca in obračun DDV.

Glavna knjiga omogoča pregled nad celotnimi učinki poslovanja in je organizirana po veljavnem kontnem planu z analitiko (do sedemmestni konto) in sintetiko (dvomestni konto).

Saldakonti so del analitike (vgrajeni so v glavno knjigo) in sicer za tiste poslovne dogodke, ki se nanašajo na odnose do okolja (dobavitelji, kupci,.....) in jih želimo voditi tako, da je iz evidence viden vsak odnos (začetek, trajanje in konec).

Omogoča evidenco prejetih računov, izdanih računov in uvoza blaga ter obračun DDV.

 
 
OKOLJE:   Windows 98 / XP / Vista / 7
CENA:   750 € + DDV (Za enouporabniško verzijo popust 20%)
VZDRŽEVANJE:   2 X letno 100 € + DDV