Program OBRESTI IN AMORTIZACIJSKI NAČRTI
 

Program omogoča izračun obresti po konformni in linearni obrestni metodi.

Obresti lahko izračunamo za določen znesek ali za niz podatkov po sistemu prilivov in odlivov, ki jih vnesemo v posebno tabelo.

V program je vgrajena možnost vnosa 5 vrst stalnih obrestnih mer (TOM, R, zamudne, ...) po datumih veljavnosti.

Anuitetne načrte lahko izračunamo z uporabo konformne ali linearne obrestne metode.

Pri izračunu anuitetnega načrta je lahko neznanka kateri koli od treh potrebnih parametrov (glavnica, obrok ali število obrokov).

 

 
 
OKOLJE:   Windows 98 / XP / Vista / 7
CENA:   250 € + DDV
VZDRŽEVANJE:   2 X letno 45 € + DDV