Program OSNOVNA SREDSTVA
 

Računalniški program Osnovna sredstva omogoča vse potrebne podatke in postopke za evidentiranje finančnih podatkov in vse obračune v zvezi z osnovnimi sredstvi, kot jih predpisuje sedaj veljavni zakonski sistem vodenja evidenc za osnovna sredstva.

V tej programski rešitvi so zajeta tri področja, in sicer:

- evidenca osnovnih sredstev,
- obračun amortizacije in
- revalorizacija
.

Evidenca osnovnih sredstev omogoča pregled nad celotnimi dogajanji v zvezi z osnovnimi sredstvi (nabava, delna nabava, prodaja) in trenutnim statusom osnovnih sredstev.

Obračuni (amortizacija, revalorizacija in odtujitve) omogočajo informativne obdelave (podatki o vrednosti osnovnih sredstvih se ne spremenijo) in zaključne obdelave (podatki o vrednostih osnovnih sredstev se spremenijo).

 
 
OKOLJE:   Windows 98 / XP / Vista / 7
CENA:   250 € + DDV
VZDRŽEVANJE:   2 X letno 45 € + DDV