Program SEZNAM ČLANOV
 

Program omogoča vodenje evidence članov po skupinah (redni člani, častni člani, ...).

Možni izpisi so:

  • naslovi na različne velikosti nalepk in kuvert,
  • računi,
  • plačilni nalogi in
  • račun in posebna položnica.
 
 
OKOLJE:   Windows 98 / XP / Vista / 7
CENA:   250 € + DDV
VZDRŽEVANJE:   2 X letno 45 € + DDV